Tổng quan Gà chọi

Tổng quan Gà chọi
Gà chọi là gì ? Gà chọi là tên gọi chung cho loại gà nuôi dùng cho mục đích chọi gà. Gà chọi có 2 loại chính là gà đòn và gà cựa. Gà đòn thường được nuôi ở khu vực phía B...
Read more