Luật cược lẻ chẵn Keno 188bet

Online-Keno

Cược LẺ CHẴN

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

keno-188bet

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: Chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược “LẺ” thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50x 1.95 = EUR97.5.

Cược CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA.

Các Số Lẻ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.

Các Số Chẵn: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn.

HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

Ví dụ

  • Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
  • Kết quả cược: Có 11 số chẵn (04, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 44, 54, 66, 76) và 9 số lẻ (03, 13, 33, 39, 41, 43, 57, 61, 75). Số chẵn có hơn 10 số, vì thế cược “CHẴN” thắng.
  • Tiền cược: EUR 50
  • Trả về: EUR 50 x 2.3 = EUR115

Cược LIÊN HOÀN TÀI/XỈU VÀ LẺ/CHẴN
TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

Tip Bóng đá  Tìm hiểu luật chơi Poker tại nhà cái 188bet và m88 Phần 1

XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.

TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ
Kết quả: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75, 76.
Tổng số điểm: 729
Kết quả cược: 729 nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của 729 là chín (9), đây là một số lẻ, vì thế cược “XỈU/LẺ” thắng.
Tiền cược: EUR 50
Trả về: EUR 50 x 3.7 = EUR 185

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *